Levanger Avløserlag SA

Utlendinger


Ved ansettelse i Landbrukstjenester Østfold er vedkommende dekket av våre forsikringsordninger i arbeidsforholdet.

EU / EØS-borger kan begynne å jobbe med en gang de kommer, men alle må ta med seg pass og en arbeidsavtale (se link til arbeidstilsynet.no), og møte personlig på ligningskontoret i Fredrikstad for å få skattekort.  Dette gjelder de som ikke har jobbet i Norge tidligere, eller at de ikke har vært her de siste årene.  Har de hatt denne sjekken tidligere skal det være mulig å søke skattekort på skatteetaten.no.  Denne endringen har kommet for å hindre ID-tyverier.

Bortsett fra de som er bosatt i Norden må de fremdeles registrere seg hvis de skal være her sammenhengende i mer enn 3 måneder.  Dette gjøres på følgende side: https://selfservice.udi.no/no/

Hvis dere vet at de blir her lenge kan dere like godt gjøre det med en gang så det ikke blir glemt.  Det kan være lurt å sette av litt mer enn 5 minutter til dette… Når registreringen er gjort kan de ta med seg passet og gå innom politiet.

Tenk også over reglene i forbindelse med å kjøre utenlanskregistrert bil i Norge.  Kan utlendingen dokumentere at han ikke skal oppholde seg her mer enn inntil ett år (arbeidskontrakt e.l.) er det ikke noe problem. Heller ikke hvis han er i hjemlandet minst 185 dager i løpet av 12 måneder.  Endrer dette seg kan det fort bli dyrt! I tillegg til at det da må betales avgifter for import av bilen kommer det også en bot.

Du finner mer om dette hvis du trykker på denne linken:

Toll.no

 

Egne regler gjelder for borgere fra Romania og Bulgaria.

For at vi skal kunne ansette og lønne ut en person må vi ha nødvendige personopplysninger og dokument:

  • Ansettelsesbevis / arbeidsavtale (http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142)
  • Skattekort ( fra 2011 må alle utenlandske møte personlig på ligningskontoret med pass første gang de er her )
  • Bankkontonummer for lønn
  • Lønnssats og skatt for utenlandsk arbeidskraft.

 

LØNN

(Gjeldende fra 1. mai 2013.)

Minstelønnen er den samme som for norske arbeidstakere, dvs kr. 107,50 de første 3 mnd, kr. 113,- fra 4.-6.mnd og 127,- fra 7. mnd. Feriepenger som for norske arbeidstakere, dvs 12%. Skatt betales av arbeidstaker. Kost & losji kan ev. trekkes i fra etter statens satser, – dette er skattbart. Husk at du ikke må betale ut noe kontant hvis det er en mulighet for at samlede kostnader på vedkommende overstiger kr. 9 999,99 i løpet av et år!

 

SKATT TIL UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE.

Det er vanlig at utenlandske arbeidtakere får skattekort med TABELLTREKK. De skal ha utlendingefradrag hvis de ikke jobber lenger enn 6 måneder, men dette må de følge med på når de leverer selvangivelse og mottar skatteoppgjøret. Vi har også opplevd at flere har blitt skattet som om de har jobbet i landet i 1 måned mens de etter lønns- og trekkoppgava har jobbet i flere måneder.  Da blir de trukket alt for mye skatt og må ta kontakt med ligningskontoret.

 

Arbeidsavtale på mange språk:

Hvis du går inn på linken under ( evt. kopierer den inn i adressefeltet ) så kommer du til en side med arbeidsavtaler på mange språk.  Det gjør det letter for en utlending å vite hva han skriver under på.

http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142