Om Levanger Avløserlag

Levanger Avløserlag


Vår hovedoppgave er å administrere avløsning, og hjelpe til med å skaffe eierne, og andre i området, nødvendig arbeidskraft. I tillegg skal Levanger Avløserlag:

  • Drive rekruttering og opplæring
  • Være en profesjonell arbeidsgiver, på vegne av det enkelte medlem. 
  • Foreta all utlønning, og tilhørende administrativt arbeid. 
  • Alle som får lønn gjennom Levanger Avløserlag er automatisk forsikret
  • Administrasjon av andre former for samarbeidstiltak i område 
  • Samarbeid med andre organ innen landbruket, for å utnytte ressursene på beste måte.
  • Tilby tjenester som brukerne(eierne) har behov for, med høy kvalitet og til rett pris.


Levanger Avløserlagskal gjennom aktivt samarbeid og kunnskap bidra til å skape trivsel, stabilitet, trygghet og utvikling, både for brukere og ansatte. Vi er eiernes(bondens) sitt vikarbyrå. Med det er eierne selv, gjennom bruk og aktivitet eierskap som avgjør hvor god jobb vi kan gjøre for dem.

 

Her kan du lese Levanger Avløserlags Vedtekter

 

Styret


J_E FullSizeRender-5  FullSizeRender-6  FullSizeRender-4
Daglig leder  Styremedlem            Styremedlem           Styremedlem            
 Jørn Eriksen  Odd Erling Jacobsen  Tove Tvete Undlien  Liv Toril Røstad
 tlf. 416 53 098  tlf: 917 67 460  tlf: 918 11 260  tlf: 916 74 226
e-post: je@smnregnskap.no e-post: oerjaco@online.no e-post: tov-u@online.no e-post: svroest@online.no

 

FullSizeRender-3 FullSizeRender-2 FullSizeRender
Nestleder Styreleder Ansatte representant
Terje Tvete Hans Petter Krogstad Bjarne Tronstadhagen
 tlf. 918 05 329  tlf. 907 26 515  tlf. 996 48 358
e-post: terje-tvete@ytteroy.net e post: hpkrog@online.no e-post: bjarne_tronstadhaugen@hotmail.com