Levanger Avløserlag SA

Lønn og lønnsrutiner


Frist for å levere timelister er den 18 i hver måned.
Lønnsutbetaling er den 25 i hver måned.