Levanger Avløserlag SA

Landbruksvikar

Levanger Avløser administrerer Landbruksvikarordningen i Levanger og Frosta kommune.

For å kunne dekke etterspørsel etter Landbruksvikar under sykdom ønsker vi å utvide vår arbeidsstokk med en 100% stilling med snarlig tiltredelse.  Arbeidssted vil være gårdsbruk i begge kommuner.

Vi ønsker oss en person som har formell kompetanse og/eller relevant praksis fra landbrukets forskjellige produksjoner.

Søker bør ha evne til å arbeide selvstendig, være utadvendt og like å ha kontakt med andre mennesker.  Søker må også ha førerkort og beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning og ordnet arbeidstid.

 

Skriftlig søknad med cv/referanser sendes: Levanger Avløserlag SA, på epost: je@smnregnskap.no innen 31. juli 2019.