Levanger Avløserlag SA

Kontakt styret


J_E FullSizeRender-5  FullSizeRender-6  FullSizeRender-4
Daglig leder  Styremedlem            Styremedlem           Styremedlem            
 Jørn Eriksen  Odd Erling Jacobsen  Tove Tvete Undlien  Liv Toril Røstad
 tlf. 416 53 098  tlf: 917 67 460  tlf: 918 11 260  tlf: 916 74 226
e-post: je@smnregnskap.no e-post: oerjaco@online.no e-post: tov-u@online.no e-post: svroest@online.no

 

FullSizeRender-3 FullSizeRender-2 FullSizeRender
 Nestleder          Styreleder        Ansatte representant      
 Terje Tvete  Hans Petter Krogstad  Bjarne Tronstadhagen
tlf. 918 05 329 tlf. 907 26 515  tlf. 996 48 358
e-post: terje-tvete@ytteroy.net e post: hpkrog@online.no e-post: bjarne_tronstadhaugen@hotmail.com