Levanger Avløserlag SA

Levanger Avløserlag


Vår hovedoppgave er å administrere avløsning, og hjelpe til med å skaffe eierne, og andre i området, nødvendig arbeidskraft. I tillegg skal Levanger Avløserlag:

  • Drive rekruttering og opplæring
  • Være en profesjonell arbeidsgiver, på vegne av det enkelte medlem. 
  • Foreta all utlønning, og tilhørende administrativt arbeid. 
  • Alle som får lønn gjennom Levanger Avløserlag er automatisk forsikret
  • Administrasjon av andre former for samarbeidstiltak i område 
  • Samarbeid med andre organ innen landbruket, for å utnytte ressursene på beste måte.
  • Tilby tjenester som brukerne(eierne) har behov for, med høy kvalitet og til rett pris.


Levanger Avløserlagskal gjennom aktivt samarbeid og kunnskap bidra til å skape trivsel, stabilitet, trygghet og utvikling, både for brukere og ansatte. 
Vi er eiernes(bondens) sitt vikarbyrå. Med det er eierne selv, gjennom bruk og aktivitet eierskap som avgjør hvor god jobb vi kan gjøre for dem.