Levanger Avløserlag SA

ÅRSMØTE I LEVANGER AVLØSERLAG

Torsdag 14. mars 2019 kl 12.00 på Thon Backlund Hotell.
Sakliste og årsmelding er utlagt på kontoret. Bespisning etter møtet.

SAKLISTE

1. Åpning

2. Valg av møteleder og godkjenning av møteinnkalling
Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokollen

3. Styrets beretning

4. Regnskap 2018

5. Valg

6. Godtgjørelse til tillitsvalgte

 

Vel møtt!